Vertrouwen opbouwen: de basis voor de relatie arts-patiënt

In een maatschappij die steeds meer gericht is op de nieuwe technologieën, ontbreekt vaak een belangrijk aspect van interpersoonlijke relaties: de menselijke factor.

Omdat het niet altijd makkelijk is om de verschillende emoties te begrijpen van een patiënt(e) die een MBV-procedure ondergaat, is het belangrijk om vanaf het eerste bezoek vertrouwen en ondersteuning te bieden.

De belangrijkste problemen waarmee onvruchtbare koppels worden geconfronteerd

Wanneer koppels een beroep doen op medisch begeleide voortplanting, hebben ze mogelijk al de volgende situaties en emoties ervaren:

Onzekerheid: Koppels die kampen met onvruchtbaarheid hebben geen zekerheid over de uitkomst van hun traject. Het is onmogelijk om hen te garanderen dat de behandeling zal slagen en dat hun kinderwens uiteindelijk in vervulling zal gaan. Deze onzekerheid kan een gevoel van isolement en eenzaamheid creëren.

Herhaalde tegenslagen: Elke maand die voorbijgaat wordt ervaren als een tegenslagen de dagen die aan de menstruatie voorafgaan, kunnen valse hoop geven, die versterkt wordt door eventuele psychosomatische zwangerschapssymptomen.

Het koppel wordt op de proef gesteld: Naast het feit dat men op geplande tijdstippen moet vrijen, kan een schuldgevoel de kop opsteken, zeker als de onvruchtbaarheid slechts bij één van de partners werd gediagnosticeerd.

Het in twijfel trekken van de vrouwelijkheid of de mannelijkheid van de persoon.Mogelijk kunnen mensen die met onvruchtbaarheid kampen hun lichaam op de duur verachten.

De frustratie van de patiënten wanneer ze tijdens hun consultatie hun vragen niet hebben kunnen (of durven te) stellen. Dit kan hun stress doen toenemen. De patiënten zullen mogelijk op het internet een antwoord op hun vragen zoeken en dit kan mogelijk negatievere gevolgen hebben voor hun gemoedstoestand.

Hierbij komt nog het gevoel dat sommigen door de medische behandeling kunnen ervaren: het wachten vóór een afspraak, de frustratie omdat men met een aantal vragen of bezorgdheden blijft zitten, de hormonale behandelingen, de medische onderzoeken, de moeilijkheid om het beroepsleven te combineren met de behandeling …

De menselijke factor, een belangrijk aspect bij het opstarten van een MBV-traject

Naast de behandeling met MBV-technieken, verdient ook de menselijke relatie aandacht. Deze kan uit het oog worden verloren omdat artsen reeds tal van testen moeten uitvoeren om een diagnose van onvruchtbaarheid te verfijnen. Hoewel het weinig waarschijnlijk is dat de bestaande protocollen gewijzigd kunnen worden, kan een specialist toch bepaalde acties ondernemen om mensen die met onvruchtbaarheid kampen gerust te stellen en te ondersteunen.

De menselijke factor, een belangrijk aspect bij het opstarten van een MBV-traject

Zich begrepen voelen en een zekere vorm van empathie voelen kan van groot belang zijn bij patiënten. Het kan hen het gevoel van vertrouwen geven. Elk situatie en elke persoon is anders en vereist daarom een persoonlijke benadering die aan zowel de medische als de emotionele moeilijkheden is aangepast.

Tot slot is MBV een traject dat gepaard kan gaan met (emotionele) uitdagingen. Het is daarom heel belangrijk om patiënten die met onvruchtbaarheid kampen te omringen met een hecht, toegewijd team dat aandacht heeft voor zowel de fysieke als psychologische problemen.

BE-NON-110010. Date of last revision: 11/2022